Trực tuyến

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.407(102~104)

 

MS TÚ

0377.477.577

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

0366.270.665

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

0353 746 864

thanhnha@kimngatjvalves.com

 

MS HƯỜNG

0908.950.104

thuhuong@kimngatjvalves.com

 

PHỤ KIỆN

Hiện tại không có sản phẩm nào !