Trực tuyến

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.406(102~104)

 

MS TÚ

0913.883.406

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

 0908.609.915 

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

 0908.545.660

thanhnha@kimngatjvalves.com

 

MS TRÂM

 0907.909.670

tramnguyen@kimngatjvalves.com

 

RỌ BƠM

-15% RỌ BƠM INOX MẶT BÍCH 10K RỌ BƠM INOX MẶT BÍCH 10K

RỌ BƠM INOX MẶT BÍCH 10K

2.193.000 VNĐ
1.864.050 VNĐ
-20% RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH JIS 10K RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH JIS 10K

RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH JIS 10K

686.400 VNĐ
549.120 VNĐ