Trực tuyến

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.407(102~104)

 

MS TÚ

0377.477.577

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

0366.270.665

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

0353 746 864

thanhnha@kimngatjvalves.com

 

MS HƯỜNG

0908.950.104

thuhuong@kimngatjvalves.com

 

Liên hệ sản phẩm

BÁNH XE ĐẨY HÀN QUỐC 20GO SERIES

BÁNH XE ĐẨY HÀN QUỐC 20GO SERIES

Liên hệ thông tin từ bạn đến chúng tôi thành công!

Xin cám ơn sự góp ý của bạn.

Trở lại