Trực tuyến

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.406(102~104)

 

MS TÚ

0913.883.406

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

 0908.609.915 

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

 0908.545.660

thanhnha@kimngatjvalves.com

 

MS HƯỜNG

0908.950.104

thuhuong@kimngatjvalves.com

 

MS TRÂM

 0907.909.670

tramnguyen@kimngatjvalves.com

 

KHỚP CHỐNG RUNG CHO MÁY BƠM 10K

Mã sản phẩmkhop-chong-rung-cho-may-bom-10k-393
GiáLiên hệ
Tình trạngCòn hàng
Số lượng sản phẩm

Trở lại