Contact Online

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.407(102~104)

 

MS TÚ

0913.883.406

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

0908.609.915

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

0908 545 660

thanhnha@kimngatjvalves.com

HONG SHIN

HONG SHIN chuyên cung cấp van đặc biệt các loại

HERMITAGE KAY

HERMITAGE KAY là công ty chuyên sản xuất van công nghiệp và thiết thị cơ khí