Contact Online

KOREA - ENG

LEE JOO HONG

0909.510.297

ljh01599@naver.com

 

VIỆT NAM

HOTLINE

(KD)0913.883.406

kimnga0208@yahoo.com

 

BÌNH DƯƠNG

0274.3813.407(102~104)

 

MS TÚ

0913.883.406

thanhtu@kimngatjvalves.com

 

MS HƯƠNG

0908.609.915

lanhuong@kimngatjvalves.com

 

ĐỒNG NAI

0251.3686.150(102~103)

 

MS THANH NHÃ

0908 545 660

thanhnha@kimngatjvalves.com

CAST IRON SWING CHECK VALVE

Alias productvan-1-chieu-la-lat-gang-mat-bich-10k
ManufactureWondae TGK van công nghiệp Hàn Quốc
PriceContact
StatusIn stock
Number of items

Go back